elkesgastouderopvang.nl

Switch to desktop Inloggen

Over Ego

Missie en Visie

nic-ego-missie-en-visie

Het kind staat bij mij centraal! Het kind moet zich thuis voelen en veiligheid ervaren. De groep bestaat uit maximaal 5 kinderen.

Wat ik zeer belangrijk vind, is dat het kind zich goed voelt, plezier heeft en kind kan en mag zijn. Ik geef het kind de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, het maken van eigen ervaringen, zelfontplooiing en ik stimuleer initiatieven ter bevordering van het zelfvertrouwen.

Ik bied een full-service, een totaal en compleet verzorgingspakket.

Ik werk open, ben direct en transparant, doelmatig en efficiënt. Ik ben zeer klantgericht, sta open voor nieuwe ideeën, heb respect voor andere opvattingen en bied ruimte voor discussie en overleg.


Kwaliteit

Kinderopvang en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het is een dynamisch proces dat continue aandacht vereist.
Jaarlijks wordt ik door GGD gecontroleerd op de veiligheid en de hygiëne. De GGD geeft haar bevindingen weer in een schriftelijke rapportage. Eventuele verbeterpunten worden in overleg met mij en GoMatch opgelost. (m.b.v. Risico Inventarisatie en Evaluatie, RIE)

Er vindt een continue screening via justitie d.m.v. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het gastoudergezin plaats.

 

Pedagogisch Beleid

Het pedagogisch beleid is in het pedagogisch beleidsplan van GoMatch vastgesteld.

De pijlers van het pedagogisch beleid zijn visie en kwaliteit, opvoeden, talentenontwikkeling, Gordon's gedachtegoed en zorg voor kinderen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn; dat wij samen met de ouders/verzorgers kinderen op positieve wijze willen opvoeden, dat het kind zichzelf kan zijn, zich thuis voelt, veiligheid ervaart en dat er ruimte wordt geboden voor eigen ervaringen, ontwikkeling en zelfontplooiing. Kinderen vormen zich door de voortdurende wisselwerking met andere kinderen, ouders, andere volwassenen en de wereld om zich heen.

Wij zien het als taak om een situatie te creëren waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen op zowel lichamelijk, cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

Deze taak is natuurlijk aanvullend op de opvoedingssituatie thuis; u als opvoeder heeft de verantwoording voor de totale opvoeding.

Het pedagogisch beleidsplan is bij mij in te zien in de leesmap voor ouders.